آنجلینا جولی و براد پیت در مراسم فرش قرمز اکران فیلم شیطان صفت

آنجلینا جولی و براد پیت در مراسم فرش قرمز اکران خصوصی لندن فیلم «شیطان صفت» Maleficent شرکت کردند.
 
 

 آنجلینا جولی و براد پیت درمراسم فرش قرمز اکران فیلم جدید

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه