مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست» شامگاه چهارشنبه هجدهم اسفند از سوی خانه‌ هنرمندان ایران با همکاری شهرداری تهران در تالار ایوان شمس برگزار شد.

مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال ۱۳۹۵ با عنوان «آیین چراغ خاموشی نیست» شامگاه چهارشنبه هجدهم اسفند از سوی خانه‌ هنرمندان ایران با همکاری شهرداری تهران در تالار ایوان شمس برگزار شد.

 

 

 

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 1

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 2

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 3

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 4

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 5

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 6

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 7

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 8

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 9

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 10

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 11

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 12

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 13

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 14

آیین چراغ خاموشی نیست… - تصویر 15

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه