به گزارش دویچه وله، شماری از پژوهشگران با به‌کارگیری استانداردهای تعیین‌شده علمی در بررسی چهره افراد مشهور به این نتیجه رسیدند که «هرد» زیباترین چهره جهان را دارد. این هنرپیشه آمریکایی اخیرا از همسر خود جانی دپ جدا شد.

.

انتخاب یک هنرپیشه به عنوان زیباترین چهره جهان - تصویر 1

 

 

 

به گزارش دویچه وله، شماری از پژوهشگران با به‌کارگیری استانداردهای تعیین‌شده علمی در بررسی چهره افراد مشهور به این نتیجه رسیدند که «هرد» زیباترین چهره جهان را دارد. این هنرپیشه آمریکایی اخیرا از همسر خود جانی دپ جدا شد.

 

.

انتخاب یک هنرپیشه به عنوان زیباترین چهره جهان - تصویر 2

 

.

انتخاب یک هنرپیشه به عنوان زیباترین چهره جهان - تصویر 3

.

انتخاب یک هنرپیشه به عنوان زیباترین چهره جهان - تصویر 4

.

 

انتخاب یک هنرپیشه به عنوان زیباترین چهره جهان - تصویر 5

 

 

.انتخاب یک هنرپیشه به عنوان زیباترین چهره جهان - تصویر 6

 

.

.

انتخاب یک هنرپیشه به عنوان زیباترین چهره جهان - تصویر 8

انتخاب یک هنرپیشه به عنوان زیباترین چهره جهان - تصویر 9

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه