مراسم اکران خصوصی فیلم « ساعت ۵ عصر » به کارگردانی مهران مدیری شامگاه دوشنبه با حضور هنرمندان برگزار شد. محمدباقر نوبخت از مهمانان ویژه این مراسم بود. در این مراسم، بهمن فرمان آرا، عادل فردوسی پور، محمد باقر نوبخت، حسین علیزاده و همایون شجریان از جمله چهره های سرشناسی بودند که حضور داشتند. داستان این فیلم از ۷ صبح تا ۵ بعدازظهر یک فرد را در تهران روایت می‌کند که آن روز آخرین فرصت آن فرد است که باید کاری را انجام دهد. سیامک انصاری، امیر جعفری، آزاده صمدی، رسول نجفیان، نگین معتضدی و مهران ...

 

مراسم اکران خصوصی فیلم « ساعت ۵ عصر » به کارگردانی مهران مدیری شامگاه دوشنبه با حضور هنرمندان برگزار شد. محمدباقر نوبخت از مهمانان ویژه این مراسم بود. در این مراسم، بهمن فرمان آرا، عادل فردوسی پور، محمد باقر نوبخت، حسین علیزاده و همایون شجریان از جمله چهره های سرشناسی بودند که حضور داشتند. داستان این فیلم از ۷ صبح تا ۵ بعدازظهر یک فرد را در تهران روایت می‌کند که آن روز آخرین فرصت آن فرد است که باید کاری را انجام دهد. سیامک انصاری، امیر جعفری، آزاده صمدی، رسول نجفیان، نگین معتضدی و مهران مدیری بازیگران فیلم سینمایی «ساعت ۵ عصر» هستند.

 

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 1

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 2

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 3

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 4

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 5

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 6

 

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 7

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 8

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 9

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 10

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 11

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 12

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 13

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 14

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 15

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 16

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 17

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 18

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 19

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 20

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 21

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 22

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 23

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 24

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 25

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 26

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 27

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 28

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 29

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 30

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 31

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 32

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 33

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 34

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 35

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 36

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 37

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 38

اکران خصوصی « ساعت ۵ عصر » - تصویر 39

امروز به روایت تصویر 

امروز به روایت تصویر 

امروز به روایت تصویر 

امروز به روایت تصویر امروز به روایت تصویر امروز به روایت تصویر امروز به روایت تصویر 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه