تحقیقات بازاریابی یکی از مهمترین مهارت های اولیه یک کسب و کار حرفه ای است. مدیران تحول گرا به خوبی میدانند که اگر کارشناسان سازمان در بازار تحقیق، تحلیل و بررسی نکنند و کلیه نوسانات در نظر نگیرند، خیلی هم نمیتوانند انتظار پیشرفت داشته باشند!. به این تعریف دقت کنید لطفا:. تحقیقات در بازار یا اصلاحا تحقیقات بازاریابی فرایندی است هدفمند برای مشخص نمودن، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که قطعا کمک شایانی به تصویب و تصمیم گیری های مدیریتی مرتبط با تشخیص و حل مساله یا فرصت ها در بازار می ...

marketing-research

تحقیقات بازاریابی یکی از مهمترین مهارت های اولیه یک کسب و کار حرفه ای است. مدیران تحول گرا به خوبی میدانند که اگر کارشناسان سازمان در بازار تحقیق، تحلیل و بررسی نکنند و کلیه نوسانات در نظر نگیرند، خیلی هم نمیتوانند انتظار پیشرفت داشته باشند!

به این تعریف دقت کنید لطفا:
تحقیقات در بازار یا اصلاحا تحقیقات بازاریابی فرایندی است هدفمند برای مشخص نمودن، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که قطعا کمک شایانی به تصویب و تصمیم گیری های مدیریتی مرتبط با تشخیص و حل مساله یا فرصت ها در بازار می نماید.
خب، با هم ببینیم باید به طور کلی در مورد چند طبقه از بازار تحقیق کنیم…
1. تحقیقات محصول یا خدمات
2. تحقیقات مشتری
3. تحقیقات رقبا
4. تحقیقات قیمت گذاری

به غیر از این حتما باید حوزه ی تحقیقات منجر به شناسایی مساله نیز پرداخت، که خود شامل تحقیقات مربوط به ظرفیت بازار، سهم بازار، تصور مشتریان، تجزیه و تحلیل فروش و… می باشد.

یادتون باشه اگه اطلاعات کافی در مورد این موارد داشته باشید، قطعا شما قدم بزرگی به سمت پیشرفت و موفقیت سازمانتون برداشتید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه