شب گذشته مراسم اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی با ازدحام و استقبال بسیار زیاد علاقه‌مندان در پردیس کوروش برگزار شد. در ادامه تصاویری از مهمانان هندی فیلم سلام بمبئی را ببینید:. ر.

 شب گذشته مراسم اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی با ازدحام و استقبال بسیار زیاد علاقه‌مندان در پردیس کوروش برگزار شد.

در ادامه تصاویری از مهمانان هندی فیلم سلام بمبئی را ببینید:

 

.

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 1

 

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 2

 

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 3

 

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 4

 

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 5

 

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 6

 

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 7

 

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 8

 

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 9

 

تصاویری از مهمانان هندی در افتتاحیه شلوغ اکران فیلم “سلام بمبئی” - تصویر 10

 

 

 

 

ر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه