نیروهای گشت امنیت اخلاقی حضور فعالی در محوطه باز برج میلاد داشتند. حسن فتحی، محمد علی حسین نژاد، علی قوی تن، محمد درمنش، احمد میرعلایی، فرزاد موتمن و مسعود فراستی از جمله چهره های جدیدی بودند که روز گذشته در سالن میلاد دیده شدند. در ساعات پایانی نیز حجت اله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در کاخ جشنواره حاضر شد. عکس های مهدی نصیری عکاس ایلنا، حامد ملک پور و محمدعلی مریزاد عکاسان تسنیم، مجتبی محمدلو و محمدرضاعلیمددی عکاسان ایرنا، علی حدادی اصل عکاس میزان و حسین امینی عکاس ایسکا از میهمانان دومین ...

نیروهای گشت امنیت اخلاقی  حضور فعالی در محوطه باز برج میلاد داشتند. حسن فتحی، محمد علی حسین نژاد، علی قوی تن، محمد درمنش، احمد میرعلایی، فرزاد موتمن و مسعود فراستی از جمله چهره های جدیدی بودند که روز گذشته در سالن میلاد دیده شدند. در ساعات پایانی نیز حجت اله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در کاخ جشنواره حاضر شد. عکس های مهدی نصیری عکاس ایلنا، حامد ملک پور و محمدعلی مریزاد عکاسان تسنیم، مجتبی محمدلو و محمدرضاعلیمددی عکاسان ایرنا، علی حدادی اصل عکاس میزان و حسین امینی عکاس ایسکا از میهمانان دومین روز جشنواره فجر را در زیر می بینید.

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

 

(تصاویر) میهمانان دومین روز جشنواره فیلم فجر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه