خاکسپاری مادر سلطان سلیمان، بازیگر حریم سلطان

هالیت ارگینج هنرمند ترکی که شهرتش در کشور های ایران و عرب را مدیون نقشش در سریال حریم سلطان میباشد عذادار شده است. او در مراسم خاکسپاری مادرش مشاهده میکنید. بازیگران مطرح سینمای ترکیه هم در کنار وی برای تسلی بخشی به او در این مراسم حاضر شده اند.

 

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان، بازیگر حریم سلطان - تصویر 1

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان، بازیگر حریم سلطان - تصویر 2

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان، بازیگر حریم سلطان - تصویر 3

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان، بازیگر حریم سلطان - تصویر 4

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان، بازیگر حریم سلطان - تصویر 5

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان، بازیگر حریم سلطان - تصویر 6

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان (12 عکس)

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان (12 عکس)

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان (12 عکس)

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان (12 عکس)

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان (12 عکس)

خاکسپاری مادر سلطان سلیمان، بازیگر حریم سلطان - تصویر 12

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه