جشنواره مد و لباس فجر امسال برای اولین بار بعد از انقلاب مژده لواسانی، مبینا نصیری و فضه سادات حسینی را به عنوان بهترین مجریان زن تلویزیون از نظر پوشش انتخاب کرد. مژده لواسانی. ر. مبینا نصیری. فضه سادات حسینی.

جشنواره مد و لباس فجر امسال برای اولین بار بعد از انقلاب مژده لواسانی، مبینا نصیری و فضه سادات حسینی را به عنوان بهترین مجریان زن تلویزیون از نظر پوشش انتخاب کرد.

 

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 1

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 2

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 3

 

مژده لواسانی

 

 

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 4

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 5

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 6

 

رخوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 7

 

مبینا نصیری

 

 

 

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 8

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 9

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 10

 

خوش پوش ترین مجریان زن صدا و سیما انتخاب شدند - تصویر 11

 

فضه سادات حسینی.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه