هنرمند نیویورکی Amber Spiegel یک قناد و آشپز شیرینی ماهر است که زیباترین و زینتی ترین شیرینی های جهان را می پزد. شیرینی های او بیشتر از شبیه بودن به خوراکی به جواهر آلات و اشیاء تزیینی شبه اند. او بر روی هر کدام از این شیرینی های زیبا ۴۵ دقیقه وقت می گذارد و تک به تک آنها را طراحی می کند.

هنرمند نیویورکی Amber Spiegel یک قناد و آشپز شیرینی ماهر است که زیباترین و زینتی ترین شیرینی های جهان را می پزد. شیرینی های او بیشتر از شبیه بودن به خوراکی به جواهر آلات و اشیاء تزیینی شبه اند. او بر روی هر کدام از این شیرینی های زیبا ۴۵ دقیقه وقت می گذارد و تک به تک آنها را طراحی می کند.

 

 

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 1

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 2

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 3

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 4

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 5

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 6

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 7

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 8

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 9

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 10

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 11

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 12

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 13

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 14

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 15

زیباترین شیرینی های جهان - تصویر 16

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه