چهره‌ها در جشن منتقدان سینما. یازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شامگاه پنج شنبه (۲۶ مرداد) در سالن حجاب برگزار شد. اهدای جوایز برگزیدگان و بزرگداشت جمشید هاشم‌پور، گوهر خیراندیش، فرید مصطفوی، جمال امید و نکوداشت زنده‌یاد علی معلم بخش‌های اصلی این مراسم بود. فرزاد حسنی اجرای مراسم را برعهده داشت و حجت اشرف‌زاده نیز قطعاتی را در این جشن اجرا کرد. عکاس: کیانوش محبیان/ ایلنا، اصغر خمسه/ مهر.

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما

 

یازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شامگاه پنج شنبه (۲۶ مرداد) در سالن حجاب برگزار شد. اهدای جوایز برگزیدگان و بزرگداشت جمشید هاشم‌پور، گوهر خیراندیش، فرید مصطفوی، جمال امید و نکوداشت زنده‌یاد علی معلم بخش‌های اصلی این مراسم بود. فرزاد حسنی اجرای مراسم را برعهده داشت و حجت اشرف‌زاده نیز قطعاتی را در این جشن اجرا کرد. عکاس: کیانوش محبیان/ ایلنا، اصغر خمسه/ مهر

 

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 1

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 2

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 3

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 4

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 5

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 6

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 7

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 8

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 9

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 10

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 11

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 12

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 13

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 14

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 15

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 16

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 17

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 18

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 19

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 20

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 21

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 22

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 23

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 24

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 25

 چهره‌ها در جشن منتقدان سینما - تصویر 26

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه