کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر

کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر

کامپیوتر،پایگاه نظامی،کامپیوتر عجیب،عکس کامپیوتر،مطالب جالب

کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر

اغلب مردم کامیپوتری ساده و سبک را ترجیح می‌دهند اما «هیورتی ایکوچی» کامپیوتر خود را شبیه به یک پایگاه نظامی کرده است.

وی از ماشین‌ها و سربازان اسباب‌بازی و مخازن و باتری‌های ضد هوا برای ساخت این دستگاه استفاده کرده است.

وی نام دستگاه خود را «پایگاه راز» گذاشته است.

تمام جزئیات آن کاملا کار می‌کنند و بیش از یک سال برای ساختن این پایگاه وقت صرف کرده است.

البته استفاده کردن از این کامپیوتر کمی مشکل است.

کامپیوتر،پایگاه نظامی،کامپیوتر عجیب،عکس کامپیوتر،مطالب جالب


کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر


کامپیوتر،پایگاه نظامی،کامپیوتر عجیب،عکس کامپیوتر،مطالب جالب


کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر


کامپیوتر،پایگاه نظامی،کامپیوتر عجیب،عکس کامپیوتر،مطالب جالب


کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر


کامپیوتر،پایگاه نظامی،کامپیوتر عجیب،عکس کامپیوتر،مطالب جالب


کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر


کامپیوتر،پایگاه نظامی،کامپیوتر عجیب،عکس کامپیوتر،مطالب جالب


کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر


کامپیوتر،پایگاه نظامی،کامپیوتر عجیب،عکس کامپیوتر،مطالب جالب


کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر


کامپیوتر،پایگاه نظامی،کامپیوتر عجیب،عکس کامپیوتر،مطالب جالب


کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر


کامپیوتر،پایگاه نظامی،کامپیوتر عجیب،عکس کامپیوتر،مطالب جالب


کامپیوتری شبیه به یک پایگاه نظامی ، تصاویر

فارس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه